I sesja Rady Powiatu Suskiego VI kadencji – 22 listopada 2018 r.